Kirke Værløsevej 60, 3500, Værløse. Tlf. 7235 4700 Mail: vaerlosesvommehal@furesoe.dk

Green Sports Facility

OM GREEN SPORT FACILITY
Green Sport Facility er et miljømærke for idrætsanlæg, som sportshaller, svømmeanlæg, sportspladser, skøjtehaller og arenaer. Ordningen er en søster-ordning til Green Key, som ordningen tidligere hed og som stadig findes på hoteller, og som følger samme tankegang, principper og kontrolforanstaltninger.

Ordningen belønner anlæg, der tænker bæredygtigt og gør en ekstra indsats for at passe på miljøet og lokalområdet. Det sker ved både at gøre en indsats i forhold til eget anlæg, men også ved at informere og arbejde for at brugere, foreninger og samarbejdspartnere bidrager til og støtter op om det bæredygtige arbejde.

BETYDNING FOR DIG OG DIN AKTIVITET
For dig betyder det, at du dyrker din aktivitet med god samvittighed og med forvisning om, at der via Green Sport Facility bliver passet på anlægget, dine omgivelser og at der gøres en indsats for at opfylde FNs bæredygtighedsmål og nedbringe klimabelastningen.

HJÆLP OS MED AT VÆRE GRØNNE
Du har allerede gjort en indsats for at beskytte miljøet ved at benytte et anlæg med Green Sport Facility.
Men mange brugere og besøgende hjælper ved at:

  1. Smide affald i skraldespanden – både ude og indenfor
  2. Bruge mindre vand ved bad og toiletbesøg
  3. Drikke mere vand fra hanen og mindre kildevand
  4. Sortere affaldet, så mest muligt kan genanvendes
  5. Gå, cykle eller benytte offentlig transport til og fra anlægget